Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Stadsskogen/Lövekulle 2

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Stadsskogen/Lövekulle 2 894 17,0% 37,8% 23,5% 21,7% 5,1% 49,1% 50,9% 0,3% 1,1%
Summa 894 17,0% 37,8% 23,5% 21,7% 5,1% 49,1% 50,9% 0,3% 1,1%

http://www.val.se