Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Sörhaga 3

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Sörhaga 3 1422 16,7% 24,0% 25,2% 34,1% 6,3% 46,0% 54,0% 0,6% 1,5%
Summa 1422 16,7% 24,0% 25,2% 34,1% 6,3% 46,0% 54,0% 0,6% 1,5%

http://www.val.se