Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Centrum S/Tuvebo 6

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Centrum S/Tuvebo 6 1626 26,0% 24,9% 20,0% 29,2% 7,3% 47,0% 53,0% 0,7% 1,6%
Summa 1626 26,0% 24,9% 20,0% 29,2% 7,3% 47,0% 53,0% 0,7% 1,6%

http://www.val.se