Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Stockslycke/Holmalund 8

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Stockslycke/Holmalund 8 1709 28,0% 30,8% 20,2% 20,9% 10,1% 49,6% 50,4% 0,4% 2,5%
Summa 1709 28,0% 30,8% 20,2% 20,9% 10,1% 49,6% 50,4% 0,4% 2,5%

http://www.val.se