Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Bälinge/Hjälmared 9

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Bälinge/Hjälmared 9 1355 14,3% 31,4% 25,0% 29,3% 7,4% 49,7% 50,3% 0,2% 1,0%
Summa 1355 14,3% 31,4% 25,0% 29,3% 7,4% 49,7% 50,3% 0,2% 1,0%

http://www.val.se