Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Kvarnbacken 10

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Kvarnbacken 10 1210 13,1% 32,6% 24,4% 29,8% 7,0% 49,1% 50,9% 0,6% 2,2%
Summa 1210 13,1% 32,6% 24,4% 29,8% 7,0% 49,1% 50,9% 0,6% 2,2%

http://www.val.se