Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Noltorp Ö 12

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Noltorp Ö 12 1003 25,9% 24,2% 21,4% 28,4% 9,2% 46,3% 53,7% 0,4% 1,8%
Summa 1003 25,9% 24,2% 21,4% 28,4% 9,2% 46,3% 53,7% 0,4% 1,8%

http://www.val.se