Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Östlyckan/Brogården 22

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Östlyckan/Brogården 22 1332 22,4% 26,1% 20,2% 31,3% 7,7% 45,6% 54,4% 1,0% 1,6%
Summa 1332 22,4% 26,1% 20,2% 31,3% 7,7% 45,6% 54,4% 1,0% 1,6%

http://www.val.se