Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Tegelbruket/Saxebäcken 24

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Tegelbruket/Saxebäcken 24 966 12,6% 29,5% 22,0% 35,8% 7,0% 50,7% 49,3% 0,6% 1,8%
Summa 966 12,6% 29,5% 22,0% 35,8% 7,0% 50,7% 49,3% 0,6% 1,8%

http://www.val.se