Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Simmenäs/Anten/Kvarnabo 16

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Simmenäs/Anten/Kvarnabo 16 791 14,5% 33,0% 31,2% 21,2% 7,5% 52,2% 47,8% 0,6% 1,3%
Summa 791 14,5% 33,0% 31,2% 21,2% 7,5% 52,2% 47,8% 0,6% 1,3%

http://www.val.se