Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Långared 17

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Långared 17 969 15,6% 30,8% 25,5% 28,2% 6,7% 53,5% 46,5% 0,7% 1,5%
Summa 969 15,6% 30,8% 25,5% 28,2% 6,7% 53,5% 46,5% 0,7% 1,5%

http://www.val.se