Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Gräfsnäs 18

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Gräfsnäs 18 742 18,6% 26,7% 27,6% 27,1% 9,4% 51,9% 48,1% 0,5% 1,2%
Summa 742 18,6% 26,7% 27,6% 27,1% 9,4% 51,9% 48,1% 0,5% 1,2%

http://www.val.se