Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Hemsjö/V Bodarne 19

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Hemsjö/V Bodarne 19 1144 16,5% 38,4% 25,0% 20,1% 10,1% 50,3% 49,7% 0,4% 2,4%
Summa 1144 16,5% 38,4% 25,0% 20,1% 10,1% 50,3% 49,7% 0,4% 2,4%

http://www.val.se