Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Ingared 27

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Ingared 27 1030 12,5% 42,5% 22,2% 22,7% 6,7% 51,3% 48,7% 0,4% 1,1%
Summa 1030 12,5% 42,5% 22,2% 22,7% 6,7% 51,3% 48,7% 0,4% 1,1%

http://www.val.se