Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Hemsjö S 20

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Hemsjö S 20 1221 14,4% 33,0% 29,1% 23,5% 7,9% 51,5% 48,5% 0,6% 1,1%
Summa 1221 14,4% 33,0% 29,1% 23,5% 7,9% 51,5% 48,5% 0,6% 1,1%

http://www.val.se