Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Ödenäs 21

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Ödenäs 21 547 12,8% 33,8% 28,2% 25,2% 6,4% 51,4% 48,6% 1,6% 2,6%
Summa 547 12,8% 33,8% 28,2% 25,2% 6,4% 51,4% 48,6% 1,6% 2,6%

http://www.val.se