Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Borås 51 Centrum

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Borås 51 Centrum 1259 31,5% 27,3% 18,9% 22,2% 11,4% 46,4% 53,6% 0,9% 8,7%
Summa 1259 31,5% 27,3% 18,9% 22,2% 11,4% 46,4% 53,6% 0,9% 8,7%

http://www.val.se