Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Borås 52 Druvefors

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Borås 52 Druvefors 1465 31,1% 29,9% 18,3% 20,7% 9,4% 47,1% 52,9% 0,5% 1,6%
Summa 1465 31,1% 29,9% 18,3% 20,7% 9,4% 47,1% 52,9% 0,5% 1,6%

http://www.val.se