Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Borås 53 Göta

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Borås 53 Göta 1169 35,8% 30,5% 15,9% 17,7% 13,0% 46,4% 53,6% 0,3% 2,0%
Summa 1169 35,8% 30,5% 15,9% 17,7% 13,0% 46,4% 53,6% 0,3% 2,0%

http://www.val.se