Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Borås 55 Regementet-Funningen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Borås 55 Regementet-Funningen 1425 25,3% 30,4% 21,1% 23,2% 8,5% 49,5% 50,5% 0,4% 1,8%
Summa 1425 25,3% 30,4% 21,1% 23,2% 8,5% 49,5% 50,5% 0,4% 1,8%

http://www.val.se