Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Borås 56 Parkstaden

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Borås 56 Parkstaden 608 24,7% 30,8% 25,8% 18,8% 7,7% 45,6% 54,4% 0,3% 2,8%
Summa 608 24,7% 30,8% 25,8% 18,8% 7,7% 45,6% 54,4% 0,3% 2,8%

http://www.val.se