Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Borås 59 Övre Byttorp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Borås 59 Övre Byttorp 797 19,9% 22,7% 18,4% 38,9% 4,6% 48,2% 51,8% 0,3% 0,9%
Summa 797 19,9% 22,7% 18,4% 38,9% 4,6% 48,2% 51,8% 0,3% 0,9%

http://www.val.se