Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Borås 60 Tullen Norra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Borås 60 Tullen Norra 812 22,9% 30,4% 17,2% 29,4% 6,9% 49,4% 50,6% 0,4% 0,9%
Summa 812 22,9% 30,4% 17,2% 29,4% 6,9% 49,4% 50,6% 0,4% 0,9%

http://www.val.se