Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Borås 76 Sjöbo-Nord

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Borås 76 Sjöbo-Nord 1387 20,3% 32,9% 23,1% 23,7% 9,2% 50,8% 49,2% 0,6% 1,8%
Summa 1387 20,3% 32,9% 23,1% 23,7% 9,2% 50,8% 49,2% 0,6% 1,8%

http://www.val.se