Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Borås 77 Sjöbo-Ekäng

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Borås 77 Sjöbo-Ekäng 735 30,6% 24,6% 23,0% 21,8% 11,7% 48,7% 51,3% 1,9% 1,4%
Summa 735 30,6% 24,6% 23,0% 21,8% 11,7% 48,7% 51,3% 1,9% 1,4%

http://www.val.se