Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Borås 78 Sjöbo-Barnhem

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Borås 78 Sjöbo-Barnhem 610 20,3% 23,0% 25,1% 31,6% 6,9% 47,5% 52,5% 0,7% 2,0%
Summa 610 20,3% 23,0% 25,1% 31,6% 6,9% 47,5% 52,5% 0,7% 2,0%

http://www.val.se