Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Borås 80 Sjöbo-Småstugeområde

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Borås 80 Sjöbo-Småstugeområde 727 22,3% 27,5% 23,0% 27,2% 9,1% 49,4% 50,6% 0,8% 1,0%
Summa 727 22,3% 27,5% 23,0% 27,2% 9,1% 49,4% 50,6% 0,8% 1,0%

http://www.val.se