Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Borås 81 Sjöbo Torg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Borås 81 Sjöbo Torg 893 25,6% 23,5% 17,6% 33,3% 9,6% 44,8% 55,2% 0,3% 2,5%
Summa 893 25,6% 23,5% 17,6% 33,3% 9,6% 44,8% 55,2% 0,3% 2,5%

http://www.val.se