Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Borås 82 Sjöboklintområdet

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Borås 82 Sjöboklintområdet 675 25,0% 22,5% 17,9% 34,5% 6,8% 48,7% 51,3% 0,7% 2,1%
Summa 675 25,0% 22,5% 17,9% 34,5% 6,8% 48,7% 51,3% 0,7% 2,1%

http://www.val.se