Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Borås 83 Alideberg-Ryda

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Borås 83 Alideberg-Ryda 1551 30,1% 28,8% 19,3% 21,7% 11,5% 48,0% 52,0% 0,5% 2,3%
Summa 1551 30,1% 28,8% 19,3% 21,7% 11,5% 48,0% 52,0% 0,5% 2,3%

http://www.val.se