Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Borås 86 Norrby Billdalsgatan

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Borås 86 Norrby Billdalsgatan 649 25,6% 34,1% 20,3% 20,0% 13,1% 45,5% 54,5% 0,8% 5,9%
Summa 649 25,6% 34,1% 20,3% 20,0% 13,1% 45,5% 54,5% 0,8% 5,9%

http://www.val.se