Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Borås 88 Hestra-Ekås

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Borås 88 Hestra-Ekås 1632 14,6% 40,7% 24,3% 20,3% 8,0% 50,1% 49,9% 0,8% 1,8%
Summa 1632 14,6% 40,7% 24,3% 20,3% 8,0% 50,1% 49,9% 0,8% 1,8%

http://www.val.se