Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Borås 1 Norrmalm-Kypered

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Borås 1 Norrmalm-Kypered 782 22,0% 24,2% 18,7% 35,2% 7,8% 46,2% 53,8%   15,1%
Summa 782 22,0% 24,2% 18,7% 35,2% 7,8% 46,2% 53,8% 15,1%

http://www.val.se