Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Borås 2 Norrmalm-Västra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Borås 2 Norrmalm-Västra 1304 32,7% 31,1% 19,4% 16,9% 10,0% 48,8% 51,2% 0,3% 1,5%
Summa 1304 32,7% 31,1% 19,4% 16,9% 10,0% 48,8% 51,2% 0,3% 1,5%

http://www.val.se