Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Borås 4 Norrmalm Nedre

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Borås 4 Norrmalm Nedre 764 30,1% 30,2% 23,8% 15,8% 9,8% 47,1% 52,9% 0,4% 1,6%
Summa 764 30,1% 30,2% 23,8% 15,8% 9,8% 47,1% 52,9% 0,4% 1,6%

http://www.val.se