Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Borås 5 Norrmalm-Linnéparken

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Borås 5 Norrmalm-Linnéparken 935 33,4% 31,2% 19,8% 15,6% 10,3% 46,3% 53,7% 0,4% 1,5%
Summa 935 33,4% 31,2% 19,8% 15,6% 10,3% 46,3% 53,7% 0,4% 1,5%

http://www.val.se