Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Borås 6 Bergdalen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Borås 6 Bergdalen 865 22,2% 32,7% 24,5% 20,6% 8,8% 46,2% 53,8% 0,3% 1,0%
Summa 865 22,2% 32,7% 24,5% 20,6% 8,8% 46,2% 53,8% 0,3% 1,0%

http://www.val.se