Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Borås 7 Björkäng-Östermalm

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Borås 7 Björkäng-Östermalm 1067 31,9% 26,3% 20,0% 21,8% 11,7% 45,2% 54,8% 0,3% 3,0%
Summa 1067 31,9% 26,3% 20,0% 21,8% 11,7% 45,2% 54,8% 0,3% 3,0%

http://www.val.se