Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Borås 8 Hulta Västra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Borås 8 Hulta Västra 970 21,6% 29,1% 25,1% 24,2% 9,8% 46,5% 53,5% 0,9% 4,2%
Summa 970 21,6% 29,1% 25,1% 24,2% 9,8% 46,5% 53,5% 0,9% 4,2%

http://www.val.se