Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Borås 10 Hulta-Sörmarken

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Borås 10 Hulta-Sörmarken 952 17,2% 29,1% 22,2% 31,5% 6,8% 47,5% 52,5% 0,2% 2,1%
Summa 952 17,2% 29,1% 22,2% 31,5% 6,8% 47,5% 52,5% 0,2% 2,1%

http://www.val.se