Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Borås 11 Hässleholmen-Fjärding

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Borås 11 Hässleholmen-Fjärding 1029 25,6% 33,0% 21,3% 20,1% 12,7% 47,7% 52,3% 0,7% 4,4%
Summa 1029 25,6% 33,0% 21,3% 20,1% 12,7% 47,7% 52,3% 0,7% 4,4%

http://www.val.se