Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Borås 12 Hässleholmen-Alnen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Borås 12 Hässleholmen-Alnen 906 24,7% 31,6% 19,6% 24,1% 11,5% 46,4% 53,6% 1,3% 5,0%
Summa 906 24,7% 31,6% 19,6% 24,1% 11,5% 46,4% 53,6% 1,3% 5,0%

http://www.val.se