Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Borås 13 Hässleholmen-Boda

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Borås 13 Hässleholmen-Boda 1094 20,7% 33,5% 21,0% 24,8% 9,6% 50,4% 49,6% 0,7% 3,6%
Summa 1094 20,7% 33,5% 21,0% 24,8% 9,6% 50,4% 49,6% 0,7% 3,6%

http://www.val.se