Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Borås 14 Norrmalm-Liljeberget

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Borås 14 Norrmalm-Liljeberget 619 29,9% 31,0% 17,3% 21,8% 8,9% 44,6% 55,4% 0,5% 1,0%
Summa 619 29,9% 31,0% 17,3% 21,8% 8,9% 44,6% 55,4% 0,5% 1,0%

http://www.val.se