Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Borås 15 Hässleholmen Norra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Borås 15 Hässleholmen Norra 880 18,3% 29,1% 24,1% 28,5% 7,4% 48,2% 51,8% 0,9% 2,4%
Summa 880 18,3% 29,1% 24,1% 28,5% 7,4% 48,2% 51,8% 0,9% 2,4%

http://www.val.se