Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Borås 26 Högskoleområdet

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Borås 26 Högskoleområdet 936 36,8% 24,4% 17,4% 21,5% 12,9% 45,1% 54,9% 0,5% 1,7%
Summa 936 36,8% 24,4% 17,4% 21,5% 12,9% 45,1% 54,9% 0,5% 1,7%

http://www.val.se