Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Borås 27 Engelbrektsområdet

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Borås 27 Engelbrektsområdet 1247 24,2% 25,8% 18,1% 31,8% 8,3% 44,6% 55,4% 0,2% 1,8%
Summa 1247 24,2% 25,8% 18,1% 31,8% 8,3% 44,6% 55,4% 0,2% 1,8%

http://www.val.se