Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Borås 28 Lugnet

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Borås 28 Lugnet 839 24,3% 26,0% 24,9% 24,8% 8,8% 46,4% 53,6% 0,1% 1,8%
Summa 839 24,3% 26,0% 24,9% 24,8% 8,8% 46,4% 53,6% 0,1% 1,8%

http://www.val.se