Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Borås 29 Övre Villastan

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Borås 29 Övre Villastan 1141 27,0% 29,4% 21,6% 22,0% 10,3% 45,7% 54,3% 0,2% 2,9%
Summa 1141 27,0% 29,4% 21,6% 22,0% 10,3% 45,7% 54,3% 0,2% 2,9%

http://www.val.se