Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Borås 30 Nedre Villastan

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Borås 30 Nedre Villastan 1467 25,9% 20,8% 19,3% 34,0% 9,3% 44,6% 55,4% 0,4% 1,5%
Summa 1467 25,9% 20,8% 19,3% 34,0% 9,3% 44,6% 55,4% 0,4% 1,5%

http://www.val.se